Betalingspolitik

I følge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen betales umiddelbart efter endt behandling. Betaling kan foregå kontant eller med Dankort.

Ved større længerevarende behandlinger, vil betaling ske med á conto beløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. (Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen).Ved overskredet betalingsfrist tillægges 2%  af fakturabeløbet pr påbegyndt måned…

Restancer sendes til inkasso. Samtlige omkostninger betales af dig.

Akut

For behandling af akut tandpine ved 1. besøg skal  der betales for behandlingen i umiddelbar forlængelse af behandlingen.